Month: April 2020

Eğitim Konuları

EĞİTİM KONULARI – DR. GÖKTAŞ ☒  Literatür tarama 6.03.2020 ☐ Farklı yazım teknikleri ile makale yazımı, makale yayınlamada dikkat edilecek hususlar ☐  Endnote  ☐  SPSS (Regresyon analizi, spesifik grafikler) ☐  Kongre seçimi ve sunum hazırlanması ☐  Laboratuvar teknikleri ☐  Laboratuvar defteri nasıl tutulur? ☐  Burslar ile ilgili bilgiler (BAP, TÜBİTAK-1001,1002) ☐  Hücre kültürü ☐  Hücre sinyal yolakları ☐  Nanoenkapsülasyon Read more →

Komisyonlar

Komisyon Görevliler Yapılacaklar Kongre Özlem Tok Öznur Aydın · 2020-2021 kongreleri araştırılacak (Beslenme, metabolizma, sporcu vb.) · Kongrelerin yayın/sözel bildiri kabul edip etmediğine bakılacak (iyi bir kongreyse poster de olabileceği konuşuldu) · Fiyat ve öğrenci indirimi olup olmadığı kontrol edilecek · Predatory kongrelere dikkat edilecek · Hedef yüksek lisans öğrencisinin en az bir, doktora öğrencisinin en az iki kongreye katılması… Read more →