Category: Science

Eğitim Konuları

EĞİTİM KONULARI – DR. GÖKTAŞ ☒  Literatür tarama 6.03.2020 ☐ Farklı yazım teknikleri ile makale yazımı, makale yayınlamada dikkat edilecek hususlar ☐  Endnote  ☐  SPSS (Regresyon analizi, spesifik grafikler) ☐  Kongre seçimi ve sunum hazırlanması ☐  Laboratuvar teknikleri ☐  Laboratuvar defteri nasıl tutulur? ☐  Burslar ile ilgili bilgiler (BAP, TÜBİTAK-1001,1002) ☐  Hücre kültürü ☐  Hücre sinyal yolakları ☐  Nanoenkapsülasyon Read more →

Komisyonlar

Komisyon Görevliler Yapılacaklar Kongre Özlem Tok Öznur Aydın · 2020-2021 kongreleri araştırılacak (Beslenme, metabolizma, sporcu vb.) · Kongrelerin yayın/sözel bildiri kabul edip etmediğine bakılacak (iyi bir kongreyse poster de olabileceği konuşuldu) · Fiyat ve öğrenci indirimi olup olmadığı kontrol edilecek · Predatory kongrelere dikkat edilecek · Hedef yüksek lisans öğrencisinin en az bir, doktora öğrencisinin en az iki kongreye katılması… Read more →

Dr. Göktaş Lab Group

Toplantı Notları Dr. Göktaş-1.Toplantı Notları-05-12-19 Dr. Göktaş-2.Toplantı Notları-20-12-19 Dr. Göktaş-3.Toplantı Notları-10-01-20 Dr. Göktaş-4.Toplantı Notları-07-02-20 Dr. Göktaş-5.Toplantı Notları-06-03-20 Dr. Göktaş-6.Toplantı Notları-20-03-20 Dr. Göktaş-7.Toplantı Notları-03-04-20 Komisyonlar Eğitim Konuları Kongreler >>> Kongreler 2020 Read more →